0

ไข่มุก

ไข่มุกแท้ผ่านการรับรองจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ( องค์การมหาชน )


"ไข่มุก"    อัญมณีแห่งสายน้ำ ช่วยเสริมสง่าราศีให้กับเพศหญิงก่อให้เกิดความนุ่มนวล


"มุก"    อัญมณีอันทรีย์ ที่นิยม และถือว่ามีคุณค่ามากที่สุดในกลุ่ม "อัญมณ์อินทรีย์"