0

เครื่องประดับเพชร - พลอย

เครื่องประดับเพชรแท้ เพชรสวยน้ำ 99   

  

"พลอย" ผ่านการเจียระไนอย่างปราณีต พิถีพิถัน ให้ความสวยงาม ล้ำค่า ทรงคุณค่า  "เพชรแท้" น้ำ 99 VVS    ตัวเพชรเป็นประกายสวยงามเล่นไฟ ส่องประกาย

ทองคำขาวแท้ มีสีขาวบริสุทธิ์ หรือ ทองคำแท้ 18 K เป็นทองที่เหมาะสมในการทำเครื่องประดับที่สุด เนื่องจากเมื่อนำมาทำตัวเรือนจะมีความแข็งแรง และสวยงาม