0

ปี่เซียะทองคำ

ปี่เซียะทองคำ 1 ใน 8 ของมงคลปี 2563    หนุนชะตา ปีชง ให้กลายเป็น     "ดี"    เด่นเรื่อง เรียกทรัพย์ การเงิน ไม่ติดขัด เรื่องโชค ลาภ เชื่อกันว่าใส่แล้วดวงเฮง 

เด่นด้าน เมตตา คนเอ็นดู ผู้ใหญ่รัก การงานก้าวหน้า โดยเฉพาะคนทำอาชีพค้าขาย ต้องมีจะช่วยให้ขายดีมีลูกค้า